Formspråket

De Stijl har haft stort genomslag framförallt inom arkitektur och design. Stilen är vad jag kan se inte funktionell även om den är enkel och brukar räknas till inriktningen funktionalism. Till de Stijls stora förtjänster hör känslan för rytm och balans, något som man har nytta av inom både konst, arkitektur och design.

Till stilens svårigheter hör att den lätt upplevs som omänsklig trots att den bygger på de mänskliga proportionerna. När jag tittar på bilder från Villa Schröder får jag en känsla av att en människa inte kan passa in i miljön.

Miljön är genomdesignad och varje liten detalj är genomtänkt, människor och andra föremål som inte är i samma stil förstör helhetsintrycket. Entydigheten i de Stijl gör att det är svårt att utveckla den vidare. Det bästa är nog att använda de Stijls influenser på ett fritt sätt och själv använda det som man uppskattar. Däremot är det väldigt svårt att utifrån de Stijls strikta idéer skapa något helt nytt.