Rietveld

Rietveld är mest känd för Villa Schröder som byggdes 1914 i Utrecht . Fasaden liknar en Mondrianmålning. Rietveld har också tagit intryck av Mondrians idéer om balans och relationer. Inne i huset är idéerna och influenserna också tydliga. Färgvalet är enkelt och de olika sektionerna tycks vara uppbyggda i rutor. Stolen som står i mitten av rummet är helt och hållet präglad av de Stijl både till färgval och uppbyggnad.

hus mondrian