Mondrian

1872-1944
Mondrians stil kallas också neoplastesistisk. Mondrian var till att börja med en expressionist i van Goghs anda. Hans stil kom att renodlas och till slut arbetade han bara med svarta horisontaler, vertikaler och färgfält i gult, rött och blått. Hans idéer bygger på Schoenmaekers tes om kreativ matematik Han eftersträvade balans mellan motsatser och han hade en unik känsla för icke symmetrisk balans.

Inom konsten finns både efterföljare och föregångare till Mondrian. Intresset för renhet och balans kan hittas hos den Holländska kyrkomålaren Saenredam. Bland samtida och efterföljande konstnärer fanns många konstnärer som arbetade med rutor, t.ex. Klee och rena färgfält återfinns exempelvis hos den amerikanska abstrakta expressionisten Rothko. Många av Mondrians idéer återfinns också inom minimalismen.

Mondrian Mondrian